Cenik omrežnine

  • Cenik električne energije

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, veljaven od 01.01. 2019 dalje:

Letna količina (kWh)
VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)

od 0 do 10.000

0,0619

0,0389

0,0539


od 10.000 do 150.000

0,0619

0,0389

0,0539

od 150.000 do 200.000

0,0619

0,0389

0,0539

nad 200.000

0,0619

0,0389

0,0539
  • Struktura proizvodnih virov

Skladno s 42. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega
proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo koristi dobavitelj.

Elektrika je v celoti (100%) proizvedena v napravah za soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim
izkoristkom. Kot gorivo je uporabljen zemeljski plin

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:
CO2                                      0,030 kg/kWh  
radioaktivni odpadki      0,000 kg/kWh  

 

 

Cenik dodatnih storitev

Cenik zasilne oskrbe

Vrsta odjema

Energija (€/kWh)
VTMTET
Mali poslovni odjemalci
0,0777
0,050830,06834
Ostali odjemalci
0,07770,050830,0683

Stopite v stik z nami

  1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
  2. Telefon: (0)4 5810 240
  3. E-naslov: info@zds-jesenice.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@zds-jesenice.si
(0)4 5810 240

Vse pravice pridržane. @ZDS JESENICE, distribucija električne energije, d.o.o.

Leto izdelave spletne strani: 2020