Zasilna oskrba

Distribucijski operater mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski operater takoj obvestiti odjemalca.

Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca zagotoviti dobavo tudi vsakemu malemu poslovnemu odjemalcu

Cena dobave mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati za več kot 25 %. Ceno elektrike za zasilno oskrbo določi operater distribucijskega sistema v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave elektrike ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.

Če operater distribucijskega sistema ne določi cene elektrike za zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim odstavkom, jo določi Agencija za energijo.

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (0)4 5810 240
 3. E-naslov: info@zds-jesenice.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@zds-jesenice.si
  (0)4 5810 240

  Vse pravice pridržane. @ZDS JESENICE, distribucija električne energije, d.o.o.

  Leto izdelave spletne strani: 2020